Actueel

Directiewisseling per 1-9-2023

VanMontfoort heeft met ingang van 1 september 2023 een nieuwe directie. Er verandert niets voor jullie maar we wilden het wel graag even laten weten.

Annika Verhagen en Arno van Kempen volgen Sijko Wierenga op. Sijko leidde de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme VanMontfoort en zorgde ervoor dat het bureau, na het vertrek van Adri van Montfoort, een begrip is gebleven in de jeugdzorg en het sociaal domein. Bij de start van het directeurschap in 2018 gaf Sijko al aan voor 5 jaar de rol van directeur te willen vervullen. Die termijn is nu verstreken en met veel plezier en het volste vertrouwen geeft Sijko het stokje door aan Annika en Arno.  Sijko zal na 1 september bij VanMontfoort blijven werken als strategisch adviseur.

Annika Verhagen is al ruim zeven jaar werkzaam bij VanMontfoort. Zij werkt al haar hele carrière binnen de jeugdzorg en de laatste jaren binnen het gehele sociaal domein. ‘Mijn hart ligt bij het sociaal domein en de justitiële- en jeugdbeschermingsketen. Ik ben mijn hele werkzame leven al actief in dit werkveld, zowel in de uitvoering als projectmatig. Het juiste doen voor de volwassenen en kinderen die het minder treffen, is daarbij mijn innerlijke drive.’

Arno van Kempen werkt sinds april 2022 als strategisch adviseur bij VanMontfoort. Daarvoor is hij zowel ambtelijk als bestuurlijk werkzaam geweest in het openbaar bestuur, de laatste 10 jaar in het sociaal domein. ‘Mijn uitdaging en wens voor de komende periode is om voor, maar ook samen met overheidspartijen en/of zorgaanbieders de transformatie in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verder vorm te geven.’

Annika en Arno nemen ieder voor de helft van hun tijd het directeurschap op zich en blijven daarnaast actief als strategisch adviseurs voor onze opdrachtgevers.

Annika en Arno kijken ernaar uit om per 1 september hun nieuwe rol als directieleden te vervullen!
Wil je meer lezen over Annika en Arno, kijk dan even op de site waar het hele VanMontfoort team staat.

Toekomst

Met het toetreden van Annika en Arno tot de directie van VanMontfoort zullen er geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de strategie van VanMontfoort.

Meer weten?

Neem dan contact op met Emke.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!