Claire Diets

Trainer

aan het woord

Mijn achtergrond ligt in de jeugdbescherming, waar ik maar liefst 13 jaar als jeugdbeschermer actief ben geweest. Met veel plezier en bevlogenheid heb ik deze rol vervuld. Hoewel ik in 2019 officieel afscheid nam van mijn functie als jeugdbeschermer, ben ik altijd betrokken gebleven bij de jeugdbescherming.

Na het behalen van mijn master Health Care and Social Work met een specialisatie in Technology & Innovation in 2019, ben ik mij gaan richten op (digitale) innovatietrajecten binnen de jeugdbescherming. Daarnaast heb ik een post-master afgerond op het gebied van (online) communicatie/marketing, strategie en leiderschap.

(Zorg)marketing en innovatie vormen voor mij een krachtige combinatie. Immers, zonder sterke communicatie komt innovatie vaak niet van de grond. Sinds 2023 werk ik ook aan beleidsvraagstukken binnen de jeugdzorg en vervul ik soms de rol van (gast)docent op Hogescholen.

Vanaf 2022 ben ik als trainer verbonden aan VM Training, waar ik jeugdzorgprofessionals begeleid die aan het begin van hun carrière in de jeugdbescherming staan. Mijn doel is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun werk in de jeugdbescherming. Ik hoop dat zij met net zoveel plezier en bevlogenheid als ikzelf dit mooie vak zullen uitoefenen. Deze sector vereist aanzienlijke deskundigheid, en dat kan alleen worden bereikt door jeugdzorgprofessionals gemotiveerd en gezond te houden. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren.

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!