Sylvia Elfring

Trainer

aan het woord

Naast mijn werk als team- en procesbegeleider bij Altra Jeugdzorg in Amsterdam geef ik al vele jaren trainingen bij VMTraining. De trainingen die ik verzorg zijn de training Families First en Ambulante Spoedhulp, de training Families First en Ambulante Spoedhulp voor teamleiders, training crisishulp, opfristrainingen en Methodische Leerbijeenkomsten voor het borgen van de methodiek.

Ik ben zelf ruim 15 jaar werkzaam geweest als crisiswerker/ambulant hulpverlener.
Het geeft mij voldoening om vanuit mijn eigen ervaring professionals te trainen en te coachen en zo mijn passie voor- en kennis over het vak over te brengen.

Ik vind het een uitdaging om zowel voor individuele werkers als voor hele teams te onderzoeken wat er nodig is om het werk zo goed en gezond mogelijk te kunnen doen en hier mijn steentje aan bij te dragen.

In de loop der jaren heb ik verschillende projecten voor VanMontfoort en VMTraining gedaan naast het trainen, zoals het ontwikkelen van trainingen en het meedenken over vraagstukken vanuit het werkveld. Ik vind de hele jeugdhulpverlening interessant maar mijn grote passie ligt wel bij de zeer complexe gezinnen, al dan niet in een crisissituatie. 

Ps: de trainingen kun je uiteraard hier bekijken op onze site.

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!