Tools

Juridische informatie

Afstamming, Ouderschap en gezag

Deze informatiesheet gaat over de juridische relaties die ouders met hun kind kunnen hebben.

Wie zijn de ouders van een kind? Tot hoever strekt het gezag, de zeggenschap die de ouder over een kind heeft? En wat zijn de rechten van een ouder zonder gezag?
In deze informatiesheet gaan we aan de hand van voorbeelden achtereenvolgens in op: ‘biologisch en juridisch ouderschap’, ‘het gezag’ en ‘ouderschap na de scheiding’.

Je vindt antwoord op vragen als ‘Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?’ en ‘Heeft een ouder zonder gezag recht op informatie over zijn of haar kind?’. In de informatiesheet vind je ook meer informatie over:

  • biologisch en juridisch ouderschap;
  • wat ‘gezag’, ‘voogdij’ en ‘omgang’ inhouden;
  • gezag en omgang na scheiding.

Als jeugd- en gezinsprofessional kun je deze informatiesheet gebruiken om je eigen kennis over afstamming, gezag en ouderschap te vergroten. Ook kun je de informatiesheet gebruiken om ouders te informeren.

Download gratis als PDF bestand.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!