Tools

Eigen kracht en netwerk

Bolletjesschema: met jongeren het netwerk inventariseren

De eerste stap bij het versterken van het netwerk rond jongeren is het in kaart brengen en analyseren ervan. Het bolletjesschema is een praktisch instrument om dit te doen.

Het bolletjesschema kan ingezet worden aan het begin van een hulpverleningstraject, en op ieder later moment in het proces. Voor de analyse bespreek je met de jongere welk gevoel hij of zij bij de verschillende personen heeft, hoe belangrijk het contact is en hoe goed het contact is. Dit maak je in het schema zichtbaar met verschillende kleuren en waarderingen. Het inzichtelijk maken van het sociale netwerk is een belangrijke eerste stap voor het versterken van het netwerk.

Het bolletjesschema is bedoeld voor jongeren, maar je kunt het ook inzetten in gesprekken met ouders of andere volwassenen.

Download gratis als PDF bestand.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!