Tools

Samenwerken met het gezin

Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat?

Dit hulpmiddel helpt je om stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar te werken, met een concreet resultaat voor ogen. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in het contact met jeugdigen en gezinsleden. De tips gaan onder andere over het gestructureerd verzamelen van informatie, het stellen van concrete doelen en het systematisch vragen van feedback aan cliënten.

Download gratis als PDF bestand.

Waar zet je deze tool voor in?

Als je als hulpverlener gestructureerd en planmatig werkt, weten jeugdigen en opvoeders beter wat er gaat gebeuren. Dit leidt tot meer actieve inzet van cliënten. Het resultaat is meer doelgerichte hulp die op koers blijft en daadwerkelijk tot verbeteringen in het leven van kinderen en gezinnen leidt.

Wie kan deze tool gebruiken?

Dit hulpmiddel is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessional die gestructureerd en volgens een voor hun cliënten transparant en navolgbaar proces willen werken.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!