Tools

Opvoeding

Het werken met de schaalvraag

Dit hulpmiddel geeft uitleg over het inzetten van schaalvragen in gesprekken met opvoeders, kinderen of jongeren. Met behulp van schaalvragen maak je opvoeders of jeugdigen bewust van al geboekte vooruitgang en bekijk je wat er nodig is voor een volgende stap richting de gewenste situatie.
Schaalvragen zijn op ieder moment van het hulpverleningsproces te gebruiken, voor verschillende aspecten van hulpverlening. Je kunt bijvoorbeeld vragen in hoeverre iemand zich veilig voelt, gemotiveerd is of bereid is aan verandering te werken.
De opvoeder of jeugdige geeft op een schaal van 0 tot 10 aan met welk cijfer hij de bestaande situatie waardeert. Dit cijfer is het uitgangspunt voor een gesprek.

Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen schaalvragen inzetten in gesprekken met kinderen, jongeren en ouders. Schaalvragen zijn ook bruikbaar bij het bespreken van casuïstiek met collega’s.

Download gratis als PDF bestand.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!