Tools

Juridische informatie

Kinderbeschermingsmaatregelen

Wordt de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd?
Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen.

Deze informatiesheet geeft weer welke maatregelen ter bescherming van kinderen de Nederlandse wet kent. De informatiesheet geeft uitleg over:

  • de rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming
  • de (voorlopige) ondertoezichtstelling
  • de gezagsbeëindigende maatregel
  • voorlopige voogdij

Je kunt de informatiesheet lezen als je je kennis over kinderbeschermingsmaatregelen wilt bijspijkeren.
Je wilt bijvoorbeeld weten hoe het zit met het gezag van de ouder als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken. En wat zijn de gevolgen van een gezagsbeëindigende maatregel?

Je kunt de informatiesheet ook gebruiken om ouders te informeren over de verschillende maatregelen en hun rechten daarbij.

Download gratis als PDF bestand.

Delen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!