Professioneel toezicht en Beroepsethiek

Als een jeugdprofessional wordt ingezet voor risicovolle en complexe handelingen, is registratie bij het SKJ verplicht. De SKJ-registratie toont aan dat een professional voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid en werkt volgens de professionele standaarden van de beroepsgroep.

De professionele standaarden bestaan uit de relevante wet- en regelgeving, de Beroepscode voor Sociaal Werk, de Richtlijnen Jeugdhulp en veldnormen.

Als een ouder of een jeugdige of een andere belanghebbende niet tevreden is over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional kunnen zij een klacht indienen bij het SKJ.

Een klacht kan op drie manieren behandeld worden: mediation, door de commissie van consultatie of door het College van Toezicht. Dit heet Professioneel toezicht.

Door inschrijving bij het SKJ valt een jeugdprofessional onder het Professioneel toezicht. Onze ervaring leert dat veel professionals een klacht bij het SKJ spannend vinden.

Weten wat je kunt verwachten en wat je moet doen als je onverhoopt geconfronteerd wordt met een klacht wordt door veel professionals die deze training hebben gevolgd als zeer waardevol ervaren.

Resultaten van de training

  • Inzage in welke regels er gelden 
  • Weten hoe er mee om te gaan 
  • Meer zelfvertrouwen 

Vragen of advies nodig?

Emke helpt je graag verder.

Praktische informatie

Open inschrijving

Prijs, data en locatie

Er is nog geen startdatum.

Startdatum maandag 12 juni 2023
Startdatum maandag 9 oktober 2023

€345 p.p.

Schrijf je in voor een van onze trainingen. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Incompany training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk. Je kunt per training een incompany aanvragen.

Actueel

AlgemeenMethodieken
Resultaat: Jeugdbeschermers en gedragswetenschapper merken dat het rapporteren makkelijker gaat: “Ik kan sneller rapporteren en kom eenvoudiger to the point”.
Klantcase
Het resultaat is een duurzaam leertraject voor alle vrijgevestigde ambulant hulpverleners binnen zorgpraktijk ULCO, zodat ze vanuit dezelfde basishouding werken met cliënten.
Methodieken
De 𝘃𝗶𝗲𝗿vensters® is een hulpmiddel voor de praktijk van het sociaal werk. Het helpt je als professional om een situatie in de hulpverlening of de zorg in kaart te brengen.
Algemeen
Daarnaast ben ik sinds april 2022 manager van VM Training. VM Training is onderdeel van VanMontfoort en is het trainingsbureau voor professionals in het sociaal domein.
Methodieken
De nieuwe accreditatie gaat in per 20 oktober 2022 en het aantal geaccrediteerde punten is 50.40.
Algemeen
Wij ondersteunen jouw professionele groei in het sociaal domein. Zo werkt het bij VM Training!

Overige trainingen binnen

Juridisch

Privacy en informatie delen

1 dagdeel

Terug naar alle trainingen

VanMontfoort_Logo_Algemeen_S

Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!